2011. ja 2012. aastal esindasid ISPU IGP MMil Eestit Tiina Madisson ja "Maximus" Phoenix Emperor Bewitch Bodyposture. Tulemuseks 2011. aastal 88/88/74 = 250 punkti ja 30. koht, 2012. aastal 74/85/80 = 239 punkti ja 25. koht. Maximus oli esimene IGP-3 tulemusega suuršnautser Eestis ja esimene suuršnautser, kes Eestit ISPU IGP MMil esindas.
Eesti meeskond 2016. aasta ISPU IPO MMil.
Jaanika, Sven ja Spice esimestel ISPU IPO-FH võistlustel 2017. aastal Tšehhis. Tulemuseks 13. koht.
Tiina Madisson ja suursnautser Jimmy Jones Goldest Danubius 2017 ISPU IPO MMil. Tulemus: 91/86/88=265 IPO-3 19. koht

Lingid
EKLi kalenderplaanis olevad eksamid ja võistlused

ISPU IPO MMide info ISPU kodulehel

Suurepärased tõud koeraspordiks

Kõik šnautseritõud on algselt aretatud töökoerteks, seega on nad kõik targad ja kergelt koolitatavad. Ning armastavad tööd teha. See teeb šnautseritest ideaalsed koerad iga koeraspordi harrastamiseks, olgu selleks siis IPO, kuulekus, jälg, agility või kasvõi koeratants.

Traditsiooniliselt peetakse sportkoeraks suuršnautserit, mis kuulub ka ametlikult töökoerte nimekirja. See tähendab, et tõult nõutakse tšempionitiitli saamiseks ka töökatsete sooritamist. Kääbusšnautserit peetakse heaks agility-koeraks, aga sama hästi sobib see "maailma väikseim teenistuskoer" ka harrastama kuulekust ja jälge.

Kutsika koolitamisega tasub alustada juba varakult, alustades elementaarsest algkoolitusest juba ca 3kuuselt. Soovitame valida koolitaja, kellel on ka varasem kogemus šnautseritõugudega. Erinevate koolituste lähemad tutvustused ning atesteeritud koolitajate kontaktid leiate EKLi Koolitust Koordineeriva Kogu kodulehelt 
kennelliit.ee/ekl-atesteeritud-katsekohtunikud-ja-koolitajad.

Sobiva koolituse/koolitaja valikul võite konsulteerida ka EŠK juhatuse liikmete Tiina Madissoni või Jaanika Kuldmaaga.

Meeles tasub ka pidada, et šnautseri koolitamisel annab parima tulemuse pehme, mängu ja maiusega motiveeriv koolitus. Mänguhimulise tõu jaoks peab ka koolitus ja töö olema fun.

Konkurss

Aasta parimad šnautserid spordis

Eesti Šnautserite Klubi (EŠK) poolt korraldatav konkurss tunnustab klubiliikmete koerte saavutusi võistlustel. Arvestus käib igal spordialal eraldi kõikide šnautseritõugude kohta koos. Klubi juhatusel on õigus anda välja ka eraldi tunnustus aasta suuršnautserile, šnautserile või kääbusšnautserile, kui antud kategoorias on piisavalt osalejaid. Konkurss kuulutatakse välja EŠK kodulehel. Tulemusi saab esitada iga konkursiaastale järgneva aasta 1. veebruarini. EŠK juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll ja kokkuvõtete tegemine. Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamise tseremooniani. Komisjoni koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada. Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja järgneva aasta EŠK üldkoosoleku raames.

Kes saavad osaleda Konkursil saavad osaleda kõik suuršnautserid, šnautserid ja kääbusšnautserid, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ning kelle omanikud kuuluvad Eesti Šnautserite klubisse. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EŠK liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.

Arvesse minevad võistlused Sportkoera konkursil arvestatakse positiivselt sooritatud tulemust vähemalt kahelt ja kuni viielt ametlikult võistluselt või testilt. Iga koera kohta saab esitada ainult ühe tulemusega soorituse/raja läbimise ühe päeva kohta. Eesti Meistrivõitluste ja rahvusvaheliste võistluste eest saadud punktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5. Maailma-, ISPU- või Euroopa Meistrivõistluste eest saadud punktid korrutatakse koefitsiendiga 3. Iga Meistritiitel annab täiendavalt 2 lisapunkti, mis liidetakse üldsummale. Arvestusaastal sooritatud ametlikud testid AD ja BH annavad juurde 3 lisapunkti.

Konkursile esitatavad dokumendid 1. täidetud registreerimise leht, sh koera andmed: nimi, tõug, registri number, ID number; omaniku andmed.
2. katseraamatu koopia.

Punktiarvestus Sõnakuulelikkus SK
punktid vastavalt järgule
järk I: SK alg 2 p, SK ava 3 p, SK või 7 p, SK evõi 8 p
järk II: SK alg 1 p, SK ava 2 p, SK või 6 p, SK evõi 7 p
järk III: SK alg 0,5 p, SK ava 1 p, SK või 5 p, SK evõi 6 p
Kuulekuskoolitus KK
Hinne V: KK1 4 p, KK2 5 p, KK3 6 p
Hinne VH: K1 3 p, KK2 4 p, KK3 5 p
Hinne H: KK1 2 p, KK2 3 p, KK3 4 p
Hinne R: KK1 1 p, KK2 2 p, KK3 3 p
Agility
Rajavea + ajavea summa
0,00: A1 3 p, A2 4 p, A3 5 p
0,01-5,99: A1 2 p, A2 3 p, A3 4 p
6,00-15,99: A1 1 p, A2 2 p, A3 3 p
16-25,99: A1 0,5 p, A2 1 p, A3 2 p
Teenistuskoerte töökatse IPO
IPO1: 12 p
IPO2: 13 p
IPO3: 15 p
Põllujälg PJK
PJK 1:6 p
PJK 2: 8 p
PJK3: 10 p
Erijälg FH
FH 1: 8 p
FH 2: 10 p
IPO FH: 12 p