Eesti Šnautserite Klubi erinäitus / Estonian Schnauzer Club Speciality Show

4. juuni 2017 Harjumaal

Kohtunik / Judge: Birgitta Hasselgren Rootsi / Sweden

Näitus toimub Vanamõisa Vabaõhukeskuses, umbes 25 min kaugusel Tallinna kesklinnast / Venue will be held in Vanamõisa Vabaõhukeskus, about 25 min drive from city center

Asukoht: / How to get there:

https://goo.gl/lzWsLH 

Registreerimine on suletud / Registration is closed.

 Klubil on õigus teha kohtunikuvahetus. Kui koeri registreerub enam kui 80, on klubil õigus määrata lisakohtunik. /
Club has the right to change the judge. In case of more than 80 entries the club has the right to name additional judge.