Konkurss Aasta parimad šnautserid spordis

 

Eesti Šnautserite Klubi (EŠK) poolt korraldatav konkurss tunnustab klubiliikmete koerte saavutusi võistlustel.

Arvestus käib igal spordialal eraldi kõikide šnautseritõugude kohta koos.

Klubi juhatusel on õigus anda välja ka eraldi tunnustus aasta suuršnautserile, šnautserile või kääbusšnautserile, kui antud kategoorias on piisavalt osalejaid.

Konkurss kuulutatakse välja EŠK kodulehel.

Tulemusi saab esitada iga konkursiaastale järgneva aasta 1. veebruarini.

EŠK juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll ja kokkuvõtete tegemine.

Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamise tseremooniani. Komisjoni koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada. Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja järgneva aasta EŠK üldkoosoleku raames.

 

Kes saavad osaleda

Konkursil saavad osaleda kõik suuršnautserid, šnautserid ja kääbusšnautserid, kes on kantud Eesti Kennelliidu registrisse ning kelle omanikud kuuluvad Eesti Šnautserite klubisse.

Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EŠK liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.

 

Arvesse minevad võistlused

Sportkoera konkursil arvestatakse positiivselt sooritatud tulemust vähemalt kahelt ja kuni viielt ametlikult võistluselt või testilt.

Iga koera kohta saab esitada ainult ühe tulemusega soorituse/raja läbimise ühe päeva kohta.

Eesti Meistrivõitluste ja rahvusvaheliste võistluste eest saadud punktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5.

Maailma-, ISPU- või Euroopa Meistrivõistluste eest saadud punktid korrutatakse koefitsiendiga 3.

Iga Meistritiitel annab täiendavalt 2 lisapunkti, mis liidetakse üldsummale.

Arvestusaastal sooritatud ametlikud testid AD ja BH annavad juurde 3 lisapunkti.

 

Konkursile esitatavad dokumendid

1. täidetud registreerimise leht, sh koera andmed: nimi, tõug, registri number, ID number; omaniku andmed.

2. katseraamatu koopia.

 

Punktiarvestus

Sõnakuulelikkus SK

punktid vastavalt järgule

järk I: SK alg 2 p, SK ava 3 p, SK või 7 p, SK evõi 8 p

järk II: SK alg 1 p, SK ava 2 p, SK või 6 p, SK evõi 7 p

järk III: SK alg 0,5 p, SK ava 1 p, SK või 5 p, SK evõi 6 p

 

Kuulekuskoolitus KK

Hinne V: KK1 4 p, KK2 5 p, KK3 6 p

Hinne VH: K1 3 p, KK2 4 p, KK3 5 p

Hinne H: KK1 2 p, KK2 3 p, KK3 4 p

Hinne R: KK1 1 p, KK2 2 p, KK3 3 p

 

Agility

Rajavea + ajavea summa

0,00: A1 3 p, A2 4 p, A3 5 p

0,01-5,99: A1 2 p, A2 3 p, A3 4 p

6,00-15,99: A1 1 p, A2 2 p, A3 3 p

16-25,99: A1 0,5 p, A2 1 p, A3 2 p

 

Teenistuskoerte töökatse IPO

IPO1: 12 p

IPO2: 13 p

IPO3: 15 p

 

Põllujälg PJK

PJK 1:6 p

PJK 2: 8 p

PJK3: 10 p

 

Erijälg FH

FH 1: 8 p

FH 2: 10 p

IPO FH: 12 p

© Eesti Šnautserite Klubi