Konkurss Aasta Šnautser

 

Eesti Šnautserite Klubi poolt korraldatav konkurss tunnustab klubiliikmete koerte saavutusi nii näitustel kui ka võistlustel - välja antakse nii Aasta näitusekoera kui ka Aasta Sportkoera tiitel.

Arvestus käib kõikide šnautseritõugude kohta koos. Klubi juhatusel on õigus anda välja ka eraldi tunnustus aasta suuršnautserile, šnautserile võikääbusšnautserile, kui antud kategoorias on piisavalt osalejaid.

 

Arvestusse lähevad ainult EŠK liikmetele kuuluvate Eestis elavate koerte tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EŠK liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.

 

Konkursid kuulutab EŠK kodulehel välja EŠK juhatus hiljemalt 15. novembriks igal aastal. EŠK juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll ja kokkuvõtete tegemine.

 

Konkursi tulemused on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamistseremooniani. Komisjoni koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa on lõplik ja seda ei saa vaidlustada. Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja järgneva aasta jaanuaris või veebruaris.

 

AASTA NÄITUSEKOER

Arvesse lähevad vaid FCI poolt kinnitatud riikide korraldatud ametlike näituste tulemused.

EŠK Aasta Kutsikas

Esitada tuleb vähemalt kahe näituse tulemused, mis on saadud beebiklassis või kutsikaklassis.

EŠK Aasta Juunior

Esitada tuleb vähemalt kolme näituse tulemused.

EŠK Aasta Veteran

Esitada tuleb vähemalt kolme näituse tulemused

EŠK Aasta edukaim Näitusekoer

Esitada tuleb vähemalt viie näituse tulemused. Kõigil koertel arvestatakse ainult parima isase-emase, TP/VSP ja rühmavõistluse tulemusi (st osalevatel juunioridel-veteranidel ei arvestata selles kategoorias nende oma vanuserühma BISi tulemusi).

 

Punktid:

PI/PE/B/K/J/V 4. koht 1 punkt

PI/PE/B/K/J/V 3. koht 2 punkti

PI/PE/B/K/J/V 2. koht 3 punkti

PI/PE/B/K/J/V 1. koht 4 punkti

VSP/B, K, J, V 1 punkt

TP/B, K, J, V 2 punkti

Rahvusvahelisel näitusel osalemine annab  3 lisapunkti ja tõu erinäitusel (sh ka EŠK poolt korraldatud II rühma näitusel) osalemine 5 lisapunkti.

 

W, JUN W, VW 3 punkti

BALT W  3 punkti

RÜHM 5. koht 1 punkt

RÜHM 4. koht 2 punkti

RÜHM 3. koht 3 punkti

RÜHM 2. koht 4 punkti

RÜHM 1. koht 5 punkti

BIS5 1 punkti

BIS4 2 punkti

BIS3 3 punkti

BIS2 4 punkti

BIS1 5 punkti

EUW, WW, ISPUW tiitel 10 punkti

 

Maailmavõitja näituse (WW), Euroopa Võitja näituse (EurW), ISPU-Peaerinäitus (ISPU-W) punktid korrutatakse koefitsendiga 4.

Näituseringis saadud tulemuspunktid  korrutatakse koefitsendiga vastavalt koerte arvule tõus näitusel (kataloogi põhjal):

1-5 koera - 1

6-10 koer - 1,25

11-15 koera - 1,5

16-20 koera - 2

20-50 koera - 2,5

50-100 koera - 3

 

© Eesti Šnautserite Klubi